-   ,  ,       -
-
:
!
.

2023
-


1939-2012

   1939-2012


.

 .


, , ,

 , , ,


   -

GISMETEO:  .

- 2013 : . . .

:

 

  2013  

 

1. «» .
2. « » ()
3. « - .
4. «» () .
5. «» - « »
6. «» -
7. «» -
8. «» -


I 27.01.2013. (.)
1. «» - «»            2:2
2. «» - «»           0:3
3. «» - «»   2:0
4. «» - «»           0:5 

II 03.02.2013. (.)
5. «» - «»           0:7
6. «» - «»        0:1
7. «» - «»    3:1
8. «» - «»          3:4 

III 10.02.2013. (.)
9. «» - «»                    4:2
10. «» - «»    4:0
11. «» - «»        
12. «» - «»  2:1 

IV 17.02.2013. (.)
13. «» - «»           0:7
14. «» - «»     0:1
15. «» - «»           0:7
16. «» - «»            2:4

V 24.02.2013. (.)
17. «» - «»            3:2
18. «» - «»                 3:0 
19. «» - «»   5:0
20. «» - «»  2:2

VI 03.03.2013. (.)
21. «» - «»            2:5
22. «» - «»  0:5
23. «» - «»         2:15
24. «» - «»           0:2

VII 10.03.2013. (.)
25. «» - «»                  8:1
26. «» - «»    3:0
27. «» - «»        7:0
28. «» - «»   5:2 

:
3 :  11. «» - «»       0:0 

 

   
1
«» - « »  7
7
0
0
38-3
21
2
«» () .   7
5
1
1
21-6
16
3
«» -   7
4
2
1
18-8
14
4
« - .   7
4
0
3
14-12
12
5
«» -
7
3
1
3
22-7 10
6
« » ()   7
2
0
5
12-37
6
7
«» .   7
0
1
6
7-32
1
8
«» -   7
0
1
6
9-36
1

 

« » 

 

2013

 

« «»
1. « - » - .
2. «» - .
3. « - 97 -1» - .
4. « - 97 -2» - .
5. «» - -
6. «» - .

«»
1. «-» - .
2. «» -
3. «» - .
4. «» - .
5. «» - . -
6. «» - .

I 26.01.2013. (.) 
1. «-» - «» ()            2:2
2. «» - «» ()                     0:7
3. «-97-2» - «-97-1» ()  0:2
4. «-» - «» ()    3:0
5. «» - «» ()                       1:1
6. «» - «» ()                         1:1

II 02.02.2013. (.)
7. «» - «-97-2» ()          0:0
8. «» - «-97-1» ()        3:3
9. «-» - «» ()              2:1
10. «» - «» ()                 0:1
11. «» - «» ()                       0:1
12. «-» - «» ()     0:1 ()
. "" : «-» - «» ()  +/- (3-0)

III 09.02.2013. (.)
13. «» - «» ()                     1:6
14. «-97-1» - «-» () 3:2
15. «-97-2» - «» ()       1:1
16. «» - «» ()                 1:4
17. «» - «-» ()       4:2
18. «» - «» ()                    5:1 

IV 16.02.2013. (.)
19. «» - «» ()                 3:0
20. «-» - «-97-2» ()   5:1
21. «» - «-97-1» ()             2:3
22. «» - «» ()                   3:2
23. «-» - «» ()      0:1
24. «» - «» ()                        0:1

V 23.02.2013. (.)
25. «-97-1» - «» ()          3:0
26. «-97-2» - «» ()             0:1
27. «» - «-» ()         3:6
28. «» - «» ()                     2:1
29. «» - «» ()                     2:0
30. «» - «-» ()     0:10

 

.   

   
1
« - 97 -1» - .   5
4
1
0
14-7
13
2
« - » - .   5
3
1
1
17-10
10
3
«» - .   5
2
2
1
11-6
8
4
«» - -   5
1
2
2
14-13
5
5 «» - .   5
1
0
4
5-18
3
6
« - 97 -2» - .   5
0
2
3
2-9
2


.   

   
1
«» - .   5
4
1
0
10-2
13
2
«» - .   5
4
1
0
9-4
13
3
«-» - .   5
3
0
2
18-5
9
4
«» - .   5
2
0
3
8-9
6
5
«» -   5
0
1
4
2-11
1
6
«» - . -   5
0
1
4
4-20
1

 

 

1-4

03.03.13. (.) 

31. I «» - II «»  « - 97 -1»  -  «»    2:2
32. I «» - II «»  «»  - « - »    1:0

10.03.2013. (.)

37. I «» - I «» « - 97 -1» - «»     2:3
38. II «» - II «» « - » - «»       3:2

 


" "

             

1

2

3

4

 

1

« - 97 -1» - .

3:2
2:3
2:2
1
1
1
7-7 4
II

2

« - » - .
2:3

0:1
3:2
1
0
2
5-6 3
III

3

«» - .
3:2
1:0

1:1
2
1
0
5-3 7
I

4

«» - .
2:2
2:3
1:1

0
2
1
5-6 2
IV


5-12

03.03.13. (.)

5-6
33. III «» - III «» (1- )  «» - «-»   0:3

7-8
34. IV «»  - IV «» (1- )  «» - «»              3:0 

9-10         
35. V  «» -  V  «» (1- )  «» - «»                      1:4

11-12
36. VI «» - VI «» (1- )  « - 97 -2» - «»        1:0

10.03.2013. (.) 

5-6
39. III «» - III «»  «-» - «»     3:0

7-8
40. IV «»- IV «» «» - «»     0:3

9-10
41. V «»- V «» «» - «»    4:3

11-12
42. VI «» -VI «» «» - « - 97 -2»    3:3


1 - «» - .
2 - « - 97 -1» - .
3 - « - » - .
4 - «» - .
5 - «-» - .
6 - «» - .
7 - «» - -
8 - «» - .
9 - «» -
10 - «» - .
11 - « - 97 -2» - .
12 - «» - . -


« »

 

  2013  

 

«»
1. « - 98» - .
2. «» - .
3. « - 98» - .
4. «» - .
5. «-99-2» - .

«» 
1. «-99-1» - .
2. «» - .
3. «» - .
4. « - 99» - .
5. «-2000» - .

I 27.01.2013. (.)
1. «-98» - .
2. «» - «-99-2»   1:5
3. «-98» - «»            7:1
4. «-99-1» - .
5. «» - «-2000»     3:10
6. «» - «-99»              9:0

II 03.02.2013. (.)
7. «-99-2» - «-98» -
8. «» - .
9. «» - «-98»                      0:3
10. «-2000» - «-99-1»   0:8
11. «-99» - .
12. «» - «»                       5:2 

III 10.02.2013. (.)
13. «-98» - «»           14:1
14. «-98» - «-99-2»           1:3
15. «» - .
16. «-99-1» - «-99»          15:0
17. «-2000» - «»    - 
18. «» - .  

IV 17.02.2013. (.)
19. «-98» - «-98»          6:0
20. «» - «»            2:7
21. «-99-2» -
22. «» - «-99-1»      0:2
23. «-99» - «»                 1:5
24. «-2000» - .  

3
17. «-2000» - «»     0:1

2
7. «-99-2» - «-98»   0:5

V 24.02.13. (.)
25. «» - «-98»        1:1
26. «-98» - .
27. «» - «-99-2»     0:9
28. «-99-1» - «»       10:0
29. «» - .
30. «-2000» - «-99»     10:2

.   

   
1
« - 98» - .   4
3
1
0
26-2
10
2
«-99-2» - .   4
3
0
1
17-7
9
3
« - 98» - .
4
2
0
2
11-10 6
4
«» - .   4
1
1
2
9-11
4
5 «» - .
4
0
0
4
4-37 0          

 1

 2

 3

 4

 5

 

 

 

  

 

1

« - 98»

1:1

6:0

14:1

5:0

3

1

0

26 - 2

10

1

2

«»

1:1

0:3

7:2

1:5

1

1

2

9 - 11

4

4

3

« - 98»

0:6

3:0

7:1

1:3

2

0

2

11 - 10

6

3

4

«»

1:14

2:7

1:7

0:9

0

0

4

4 - 37

0

5

5

« - 99 - 2»

0:5

5:1

3:1

9:0

3

0

1

17 - 7

9

2


.   

   
1
«-99-1» - .   4
4
0
0
35-0
12
2
«» - .
4
3
0
1
15-4 9
3
«-2000» - .
4
2
0
2
20-14 6
4
«» - .   4
1
0
3
10-26
3
5
« - 99» - .   4
0
0
4
3-39
0

          

 1

 2

 3

 4

 5

 

 

  

 

1

« - 99 - 1»

10:0

2:0

15:0

8:0

4

0

0

35 - 0

12

1

2

 « »

0:10

2:5

5:1

3:10

1

0

3

10 - 26

3

4

3

« »

0:2

5:2

9:0

1:0

3

0

1

15 - 4

9

2

4

« - 99»

0:15

1:5

0:9

2:10

0

0

4

3 - 39

0

5

5

« - 2000»

0:8

10:3

0:1

10:2

2

0

2

20 - 14

6

3

 

1-4

03.03.13. (.)

31. I «» - II «»   « - 98» - «»             11:0
32. I «» - II «»   «-99-1» - «-99-2»     6:2

10.03.2013. (.)

37. I «» - I «»  « - 98» - «-99-1»     1:1
38. II «» - II «»  «-99-2» - «»          2:2


" "

             

1

2

3

4

 

1

« - 98»

5:0

1:1 

11:0

2

1

0

17-1

7

I

2

« - 99-2»

0:5

2:6

  2:2

0

1

2

4-13

1

III

3

« - 99-1»

1:1 

6:2

2:0

2

1

0

9-3 

7

II

4

«»

0:11

2:2 

0:2

0

1

2

2-15

1

IV

 

  5-10

03.03.13. (.)

5-6
33. III «» - III «» (1- )  « - 98» - «-2000»   4:1

7-8
34. IV «» - IV «» (1- )  «» - «»    3:2

9-10
35. V «» - V «» (1- )  «» - « - 99»    0:3

10.03.2013. (.)

5-6
39. III «» - III «»  «-2000» - « - 98»       1:4  

7-8
40. IV «»- IV «»   «» - «»     3:0

9-10
41. V «»- V «»  « - 99» - «»     3:0


1 - « - 98» - .
2 -  «-99-1» - .
3 - «-99-2» - .
4 - «» - .
5 - « - 98» - .
6 - «-2000» - .
7 - «» - .
8 - «» - .
9 - « - 99» - .
10 - «» - .

« » 

 


« »
 

 

  -

-  

-

-  

-  

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
 

 

 

  

 

 

 


 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.03.13

« »